بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه بی بی دن

بی بی دن سیرجان

بی بی دن سیرجان

استان کرمان, سیرجان

بی بی دن رفته اند و دوتای دیگر آنها از بی بی دن خارج و مجدداً از همان مسیری که آمده بودند به سوی بی بی هور، بی بی نور برگشته اند. جاذبه های تاریخی منطقه بی بی دن در خاک برداری های که حدود ۱۵ سال قبل که بدست باغداران و مالکین باغهای اطراف بی بی دن انجام شد، اسکلت مردگانی بیرون ریخت...