بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه بختگان

رالی در محور تخت‌جمشید برگزار نمی‌شود

رالی در محور تخت‌جمشید برگزار نمی‌شود

چنین مسابقاتی را در محوطه‌های ثبت جهانی شده نمی‌دهد. طالبیان تصریح کرد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در صورت برگزاری این مسابقات، شرکت کنندگان وارد محور تخت جمشید نخواهند شد و مسابقه رالی در جاده‌های خاکی منطقه بختگان و ارسنجان برگزار می‌شود.