بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه باستانی سورو

محله باستانی سورو

محله باستانی سورو

استان هرمزگان, بندر عباس

در روزگار ساسانی ، این ناحیه از مراکز مهم داد وستد و بازرگانی به شمار رفته است . در اثر کاوشهای که در اسکله سازی سورو انجام گرفته ، چندین سکه نقره دوران ساسانی بدست امده است. منطقه باستانی سورو و محله سورو قدیم ، در شمال محله سورو در گذشته نه چندان دور نخلستان وسیعی قرار داشت شامل هزاران مغ ( نخل ) و انواع درختان...