بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه آزاد اردبیل

چرا منقطه آزاد اردبیل توجیه دارد؟

چرا منقطه آزاد اردبیل توجیه دارد؟

مشاور استاندار در امور توسعه اقتصادی استان اردبیل عنوان کرد: ایجاد منطقه آزاد اردبیل می‌تواند ضمن گسترش صادرات خدمات گردشگری، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در بخش گردشگری جذب کند. محمد حسن‌زاده در گفت‌و‌کو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های به حق منتقدین و مخالفین منطقه آزاد واردات گسترده کالا از طریق مناطق آزاد است، گفت: استان اردبیل در صورت اخذ مجوز منطقه آزاد به دلایل...