بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه‌ی گردشگری

دیدگاه مهدی حجت درباره ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین صنعت در دنیا

دیدگاه مهدی حجت درباره ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین صنعت در دنیا

که زودبازده‌ترین صنایع، صنعت گردشگری است، در حالی‌ که اگر قرار باشد یک منطقه‌ی ویژه‌ی گردشگری درست شود، آن‌وقت باید زمان ایجاد آن را با زمان ایجاد یک کارخانه مقایسه کرد. در این صورت معتقدم یک کارخانه زودتر از یک منطقه‌ی گردشگری احداث و بهره‌برداری می‌شود. حجت بار دیگر تأکید کرد: گردشگری یکی از ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین صنایع در دنیاست؛ در این صنعت، سلیقه‌، فرهنگ،‌ زیرساخت‌های امنیتی...