بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منسوجات سنتی

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

است. وی خاطرنشان کرد: به منظورحمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی و درراستای تداوم اقدامات صورت پذیرفته دراین خصوص، تولیدات بیش از پانزده هزار بسته بندی صنایع دستی شامل محصولات گروه بافته ها و زیراندازهای داری، منسوجات سنتی ،سفال و سرامیک و فلز آماده توزیع بین استانها است. سبزه‌میدانی درادامه با اشاره به برنامه های مدون این دفتر درخصوص گسترش بسته بندی درمحصولات...