رزرو هتل ایران بوم گردی

منزل میرزا حسن آشتیانی کجاست

منزل میرزا حسن آشتیانی

منزل میرزا حسن آشتیانی

استان مرکزی, آشتیان

منزل میرزا حسن آشتیانی در استان مرکزی شهرستان آشتیان قرار دارد.آیت الله میرزا محمّد حسن آشتیانی فقیهی پارسا بود. مدرس تبریزی در معرفی وی نوشته است: « … عالم محقق و فاضل مدقق از اعیان علما و مجتهدین ایرانی که به فضل و دیانت و وثاقت معروف بود.»( مرحوم کشمیری او را در زمره «اعاظم […]

جاباما