رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منزل میرزا حسن آشتیانی کجاست

منزل میرزا حسن آشتیانی
منزل میرزا حسن آشتیانی در استان مرکزی شهرستان آشتیان قرار دارد.آیت الله میرزا محمّد حسن آشتیانی فقیهی پارسا بود. مدرس تبریزی در معرفی وی نوشته است: « ... عالم محقق ...