بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منزل شیخ محمد تقی بهلول گنابادی

منزل شیخ محمد تقی بهلول گنابادی

منزل شیخ محمد تقی بهلول گنابادی

استان خراسان رضوی, گناباد

زندگی، درگذشت و پیکر او بعد از تشییع در تهران، مشهد و تربت حیدریه در روز ۱۲ مرداد در گناباد دفن شد. اکنون آرامگاه وی که در ورودی شهر گناباد قرار دارد، پذیرای بسیاری از اهالی علم و ادب است. منزل شیخ محمد تقی بهلول گنابادی بنایی است مستطیل شکل با ابعاد 25در 15متر است که در راستای شمال شرقی وجنوب غربی ساخته شده است وارتفاع آن از سطح زمین...