بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منتقل

تابلو تاریخی صف سلام فتحعلیشاه در معرض تماشاست

تابلو تاریخی صف سلام فتحعلیشاه در معرض تماشاست

تکنیک خاص توسط گروه «ایزمئو» ایتالیا که از حدود 1315 وارد ایران شده و بسیاری از آثار تاریخی را مرمت کرده بودند، با ایجاد یک بستر گچی در قالب 55 قطعه از دیوار جدا می‌شوند و به مقبره‌ «شاه سلیمان» منتقل می‌ شوند. در سال 1352 این اثر مورد بازدید خاندان رژیم پهلوی دوم قرار می گیرد. در سال 1353 دستور انتقال آن به موزه‌ نگارستان (موزه‌ قرآن...