بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منتخبان نوآوری

۴ برنده جوایز نوآوری UNWTO

۴ برنده جوایز نوآوری UNWTO

سال‌های اخیر میزان مشارکت گسترده‌ای را در دستیابی به این اهداف نشان داده‌اند و امسال این وضعیت با نام‌گذاری سال 2017 به‌عنوان «سال جهانی توریسم پایدار برای توسعه» معنای خاصی یافته است. منتخبان نوآوری در سیاست عمومی در بخش نوآوری در سیاست عمومی و حاکمیت، مصر، اسپانیا، کاستاریکا و مکزیک در جمع کاندیداهای نهایی قرار داشتند که در نهایت...