رزرو هتل

منبت

منبت و احجام چوبی سنتی آذربایجان غربی

منبت و احجام چوبی سنتی آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

کاربُردی و پیکره های چوبی تزیینی با استفاده از مُغار ، سوهان و چوبهای خودرنگ فشرده و همچنین مُنَبّت کاری که هنر ایجاد نقشهای برجسته و یا عمیق روی چوب است از جمله صنایع دستی این استان می باشد. منبت کاری در ایران یکی از ارزشمندترین هنرهای سنتی ایران بویژه از زمان استیلای اعراب بوده است. در میان آثار سنگی شوش و تخت جمشید ، کنده کاری روی چوب...

‌استفاده از دم‌نوش‌های گیاهی باید بین مردم فرهنگ سازی شود

‌استفاده از دم‌نوش‌های گیاهی باید بین مردم فرهنگ سازی شود

این چنین اقداماتی می‌تواند انگیزه هنرمندان را برای تولید افزایش دهد چرا که برخی از آنها با مشکل نقدینگی روبرو هستند و این امر بر تولید آنها تاثیر منفی می‌گذارد. وی با اشاره به اینکه مبل و منبت، معرق و سفال بخصوص مینیاتوری در این نمایشگاه به عنوان صنایع دستی ارائه شده است، افزود: این نمایشگاه چون تنها نمایشگاه صنایع دستی نیست و مشاغل خانگی نیز به...

جنوب گردی