بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منبت کاری فارس

صنایع دستی فارس

صنایع دستی فارس

استان فارس, شیراز

هم اکنون تولید انواعی از صنایع دستی در مناطق عشایری و روستایی و نیز در شهرهای استان فارس رواج دارد. بیشترین تعداد صنعتگران دستی در گروه بافته های داری – قالی, گلیم و گبه – قرار دارد. پس از آن باید از خاتم – خاتم سازی و خاتم کاری یاد کرد. پس از آن معرق […]