بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناقشه

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

موضوع تبدیل سازمان سه‌گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داده که ساختار مجموعه متولی گردشگری کشور به عنوان یکی از اجزای سه‌گانه سازمان مذکور، همواره در تمامی این سا‌ل‌ها محل مناقشه بوده است. علاوه بر نهاد گردشگری ساز و کار دستگاه گرداننده دو معاونت دیگر نیز از این گمانه‌زنی‌ها در امان نبوده و چینش کنونی این سه مجموعه تحت لوای...