بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناظر طبیعی

مردم ایران، جاذبه گردشگری ایران

مردم ایران، جاذبه گردشگری ایران

روحانی کوهنوردی می‌کند! این می‌تواند به این معنا باشد که تغییرات سیاسی در کشور توانسته بر دیدگاه گردشگران خارجی تاثیرات مثبتی بگذارد. آنچه تقریبا در پاسخ همه آنها درباره دلیل انتخاب ایران به عنوان مقصد سفرشان مشترک بود، « مناظر طبیعی» و «جاذبه‌های تاریخی» کشور بود. در درجه بعد نیز آشنایی با فرهنگ و تاریخ هنر و ادبیات مردم ایران آنها را به این دیار کشانده است. یکی از...

نجات دو گردشگر سرگردان در کویر دامغان

نجات دو گردشگر سرگردان در کویر دامغان

گردشگران و ماجراجویان زیادی از این مناطق بازدید کنند که در برخی موارد آشنا نبودن با کویر و مخاطرات موجود در آن باعث مفقودی و سر در گمی گردشگران می شود. وی با تاکید بر گستردگی مناطق کویری، جاذبه های مناظر طبیعی و علاقه مندی بازدیدکننده ها برای بازدید از همه جاذبه های کویر تصریح کرد: حرکت در این مناطق بدون راهنما با ضریب بالای خطر گم شدن همراه است...

وقتی “ایرانی ها”، جاذبه گردشگری ایران می شوند

وقتی “ایرانی ها”، جاذبه گردشگری ایران می شوند

روحانی کوهنوردی می‌کند! این می‌تواند به این معنا باشد که تغییرات سیاسی در کشور توانسته بر دیدگاه گردشگران خارجی تاثیرات مثبتی بگذارد. آنچه تقریبا در پاسخ همه آنها درباره دلیل انتخاب ایران به عنوان مقصد سفرشان مشترک بود، « مناظر طبیعی» و «جاذبه‌های تاریخی» کشور بود. در درجه بعد نیز آشنایی با فرهنگ و تاریخ هنر و ادبیات مردم ایران آنها را به این دیار کشانده است. یکی از...