بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق کوهستانی

حلقه مفقوده در گردشگری کوهستان

حلقه مفقوده در گردشگری کوهستان

است. در حال حاضر برای تورهای طبیعت نظام جامع مدیریتی اعمال نمی‌شود و حتی استاندارد و معیاری برای بهره‌وری و استفاده از این‌گونه جاذبه‌های بی‌بدیل وجود ندارد. متولیان اجرای تورهای طبیعت در سال‌های اخیر، مناطق طبیعی و بسیاری از مناطق کوهستانی را هدف قرار داده‌اند. گروه‌هایی که غالبا با اصول و معیارهای اخلاقی چگونگی بهره‌ مندی از مواهب الهی طبیعت آشنا نیستند و به همین علت سعی دارند تا...