رزرو هتل ایران بوم گردی

مناطق ویژه گردشگری

رامسر باید در فهرست مناطق ویژه گردشگری قرار گیرد

رامسر باید در فهرست مناطق ویژه گردشگری قرار گیرد

10 درصد پتانسیلهای رامسر بالفعلی شده باشد اظهار داشت: رامسر در صورت توجه مسئولان می‌تواند به یکی از قطبهای برتر کشور و منطقه در زمینه گردشگری تبدیل شود. این مسئول با اظهار اینکه رامسر باید در فهرست مناطق ویژه گردشگری قرار گیرد تصریح کرد: دولت باید با معرفی رامسر به عنوان منطقه ویژه گردشگری و کاستن از بروکراسی اداری ضمن درنظر گرفتن فعالیتهای مالیاتی سرمایه‌گذاری را به...

جاباما