رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مناطق شکار ممنوع تهران

منطقه شکار ممنوع کاوه ده و کوه سفید
منطقه شکار ممنوع کاوه ده و کوه سفید دو منطقه مهم شکار ممنوع در اطراف تهران هستند .منطقه شکارممنوع زیستگاه‌هایی با ویژگی‌های بارز است که جمعیت جانوری آن‌ها به دلیل ...