بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق شکار ممنوع استان فارس

منطقه شکار ممنوع چاه نفت

منطقه شکار ممنوع چاه نفت

استان فارس, داراب

این منطقه در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی داراب در استان فارس و در مجاورت جاده داراب به بندرعباس قرار دارد. پوشش گیاهی این منطقه عبارتند از بنه، قیچ، بادام وحشی، تنگرس، درمنه، شقایق وحشی، ارس، کیکم و گیاهان خانواده گندمیان. این منطقه زیستگاه جانورانی همچون کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، شغال، […]