بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق حفاظت شده جنگلی

با حیات وحش مهربان‌تر باشیم

با حیات وحش مهربان‌تر باشیم

مناطق حفاظت شده جنگلی و کوهستانی بیشتر است که در این ارتباط در صدور مجوزهای شکار و حمل اسلحه به این مناطق طبق شرایط برخورد می‌شود. به گزارش ایسنا، به راستی اگر رسانه‌ها نیز به سهم خود به فرهنگ‌سازی در این امر بپردازند، شاید دیگر محیط‌زیست نگران برهم‌خوردن آرامش جانورانش نباشد. کودکان ما از امروز باید فرا بگیرند که دوستی مسالمت‌آمیز با طبیعت می‌تواند در حفظ و صیانت از بسیاری از گ...