بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق حفاظت‌شده

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

امروزه رویکرد سنتی درباره حفاظت و تنوع زیستی در مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل ناکارآمدی و تحمیل قوانین و مقررات از بیرون بر ساکنان این مناطق مورد انتقاد قرار گرفته و این امر منجر به نقل مکان یا جابه‌جایی ساکنان روستایی از مناطق حفاظت‌شده و موردتعدی قرار دادن حقوق ساکنان محلی در خصوص استفاده از منابع برای امرار معاش شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند برای مدیریت این مناطق، باید از...

شهروندان در روز طبیعت فقط اجازه ورود به بخش گردشگری مناطق حفاظت‌شده را دارند

شهروندان در روز طبیعت فقط اجازه ورود به بخش گردشگری مناطق حفاظت‌شده را دارند

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۱/۱۲ – محمدهادی حیدرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس درباره برنامه‌های اداره کل محیط‌ زیست استان تهران در روز طبیعت اظهار داشت: اداره‌ کل محیط زیست فردا در روز طبیعت برنامه‌های جامعی را به منظور حفظ و حراست از محیط زیست و همچنین حیات وحش در نظر گرفته است. رئیس اداره‌کل […]