بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق بیابانی کشور

عروس کویر ایران ، میزبان جشنواره کویرنوردی

عروس کویر ایران ، میزبان جشنواره کویرنوردی

ارزیابی کرده و معرفی و استفاده صحیح از آنرا راهی بسوی توسعه پایدار جوامع بومی با کمترین هزینه و آسیب دانست که می‌­تواند تاثیرات شگرفی در رونق صنعت گردشگری و اکوتوریسم منطقه داشته باشد. رونقی گفت: متاسفانه مناطق بیابانی کشور تحت تاثیر تغییرات جوی و دگرگونی آب و هوای جهانی که خود ناشی از گرم شدن بی‌­رویه و بی‌سابقه زمین است، دچار پدیده خشکسالی و تشدید روند...