بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناطق اقتصادی ویژه

آغاز دهمین دوره طرح ملی “ایران، مرز پرگهر” در دانشگاه های سراسر کشور

آغاز دهمین دوره طرح ملی “ایران، مرز پرگهر” در دانشگاه های سراسر کشور

پرگهر" درخصوص اجرای این طرح گفت: دهمین دوره این طرح توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری معاونت های فرهنگی جهاد دانشگاهی سراسر کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان فرودگاه های کشور، مناطق اقتصادی ویژه و دیگر مراکز صنعتی، تحقیقاتی و علمی برگزار می گردد. وی افزود: در طراحی و اجرای این اردوها تلاش شده است تا شاخصه های علمی، دانش...