رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منار سلجوقی سمنان

منار سلجوقی سمنان
منار سلجوقی سمنان ، قدیمی ترین منار جنبان ایران می باشد. در مرکز این منار محوری چوبی قرار دارد که با تکان دادن آن کل منار حرکت میکند. مناره مسجد ...