بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مناره شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال

استان فارس, خنج

بنای مناره و بقعه مربوط به سال ۷۸۹ هجری می باشد مناره دانیال استوانه ای است که بر پایه ای هشت ضلعی قرار دارد در قسمت فوقانی آن هشت کتیبه برجسته در هشت گوشه آن بر تخته سنگ یکپارچه تعبیه شده است که تاریخ بنای مناره سبب ساخت و نام سازندگان آن را به معرض […]