رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مناره دانیال

مناره کاشی شیخ دانیال
بنای مناره و بقعه مربوط به سال 789 هجری می باشد مناره دانیال استوانه ای است که بر پایه ای هشت ضلعی قرار دارد در قسمت فوقانی آن هشت کتیبه ...