رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مقررات گردشگری

از بین رفتن مقررات مزاحم در گردشگری
سرپرست معاونت گردشگری از تهیه قانون جامع گردشگری خبر داد و تاکید کرد: باید قواعد و مقررات مزاحم و دست‌و پا گیر گردشگری با تنقیح قوانین از بین برود. میرهادی ...
آغاز تدوین مقررات گردشگری
تاریخ خبر : 1392/9/10 - معاون گردشگری کشور از آغاز تدوین مقررات جامع گردشگری خبر داد و گفت: در 8 ماهه نخست امسال حدود 3 و نیم میلیون گردشگر خارجی ...