رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مقبره شعیب نبی

شعیب نبی
شعیب بنا بر معتقدات ادیان ابراهیمی یکی از پیامبران است. از شعیب و پیامبری او در قرآن به کرّات یاد شده است و یکی از پیمبرانی است که برای دو ...