بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مقاصد سفر گردشگران

حضور گردشگران در هر شهری از عوامل رونق اقتصادی آن شهر است

حضور گردشگران در هر شهری از عوامل رونق اقتصادی آن شهر است

استان بتوانیم این برنامه ها را با موفقیت اجرا کنیم. محمد حضرت پور همچنین توسعه اقتصادی شهر را در گرو توسعه گردشگری دانست و افزود : اگر بتوانیم بخش اطلاع رسانی و معرفی ارومیه بعنوان یکی از مقاصد سفر گردشگران را تقویت کنیم شاهد افزایش مسافران و گردشگران در مرکز استان بوده و بدنبال آن شاهد توسعه اقتصادی و درآمدی برای همه بخشهای شهری خواهیم بود. ...