بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مقاصد جدید سفر

سرمایه‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ

سرمایه‌های کوچک برای اتفاقات بزرگ

کند. دولت اگر بتواند یک برنامه پنج‌ساله را تنظیم کند و پس از این مدت از کار کنار بکشد می‌تواند بخش خصوصی را برای ورود به حوزه گردشگری آماده کند. گردشگران پرتعداد و مقاصد جدید سفر حجم بالای گردشگری داخلی نشان می‌دهد چنانچه برای آنها بتوان برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد می‌توان به جای شهرهای حاشیه دریای خزر مقاصد جدید گردشگری را نیز...