بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مقابر امامزادگان و عرفا اردستان

مقابر امامزادگان و عرفا اردستان

مقابر امامزادگان و عرفا اردستان

استان اصفهان, اردستان

در شهر اردستان بسیار از مقابر امام زادگان و عرفای نامی مانند امام زادگان اسماعیل، موسی، قاسم، محسن ، ابراهیم و عرفایی مانند پیر مرتضی، پیر جمالی، پیر سلیمان، پیر صابر، پیر علی، پیر محمود، پیر اسحاق و…. می باشد و به دلیل وجود عرفای بزرگی درعصر ایلخانی و تیموری در این شهر، شهر لقب […]