بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مفهوم برند

۷گام تحلیل توسعه توریسم اجتماع‌محور

۷گام تحلیل توسعه توریسم اجتماع‌محور

فایده‌برندگان اصلی توسعه برند مقصد گردشگری اجتماع‌محور شروع می‌شود. تحلیل وضعیت در مورد هر مقصد متفاوت است اما شامل هفت گام تحلیل جامعه محلی، تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل شبکه تامین، تحلیل سرمایه مقصد، تحلیل SWOT مقصد، تحلیل چارچوب سیاست‌گذاری و مفهوم برند مقصد گردشگری اجتماع‌محور می‌شود. تحلیل جامعه محلی براساس همین پژوهش، از آنجا که جامعه محلی هم یک...