بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مفاهیم گردشگر

مفاهیم گردشگری

مفاهیم گردشگری

در اینجا می خواهیم با مفاهیم گردشگری و گردشگر آشنا شویم .گردشگری کسی است که به منظور تفرج, بازدید از نقاط دیدنی , معالجه , مطالعه , تجارت , ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر می کند مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد . اصطلاح گردشگری از قرن نوزدهم...