رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معماری گهواره دید

گهواره دید
گهواره دید شیراز در قلۀ کوه شرقی دروازه قرآن درست رو به روی تکیه مشرقی چارتاقی گنبددار با طول و عرض ۴×۴ متر قرار دارد که به گهواره دید شیراز ...