بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معماری کاروانسرای الاکی

کاروانسرای الاکی

کاروانسرای الاکی

استان آذربایجان شرقی, مرند

کاروانسرای بزرگ روی بستری سنگی با سنگ‌های بسیار بزرگ قرمزرنگ بنا شده که در عمل، سکوی زیر بنا را تشکیل می‌داده است. بنای اصلی سازه، آجری بوده است که روی آن، تزیینات کاشیکاری با نقوش گره‌بندی استفاده شده بود. معماری کاروانسرای الاکی در سال های اخیر با پیگردی و لایه‌برداری، بقایای سکوی سنگی و بقایایی از سردر که در سال‌های گذشته کاملا تخریب شده بود، دوباره بازیابی شد.مرمت...