رزرو هتل ایران بوم گردی

معماری کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان

استان فارس, فیروز آباد

می‌رسد از ملزومات نام‌گذاری عمارتی به کاربری کاخ، نیازمند فضاها و مکان‌های مخصوصی است که در این بنای تاریخی، مشاهده نمی‌شود. به هرحال گفته‌ها و تعابیر متفاوتی نسبت به کاخ بودن یا آتشکده بودن این عمارت تاریخی وجود دارد. معماری کاخ اردشیر بابکان همانگونه که پیش‌تر بیان شد، عمارت کاخ اردشیر بابکان، یکی از بناهای تاریخی و مهم برجای‌مانده از دوران حکومت ساسانیان است که از نظر معماری...

جاباما