بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معماری پلکانی

صخره‌های زاگرس میزبان گمشده‌های کردستان

صخره‌های زاگرس میزبان گمشده‌های کردستان

روییده در دامنه کوه و باغ های توت فرنگی تشکیل شده است، لذا بیشتری ببرید. این سه روستای تاریخی جزء 13 روستای ثبت شده منطقه اورمان کردستان در فهرست آثار ملی هستند و دارای ویژگی های مشترکی از جمله معماری پلکانی با دیوارهای سنگ چین و بافت فرهنگی که شامل لباس های محلی، آیین و رفتار اجتماعی یکسان است و این اشتراکات انسجامی برای ثبت جهانی منطقه تاریخی اورمان...