بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معماری قاجاری

خانه مشکی هم به‌خاک سیاه نشست

خانه مشکی هم به‌خاک سیاه نشست

یکی از بناهای ارزشمند اصفهان محسوب می‌شود و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده به خبرگزاری میراث‌فرهنگی می‌گوید: خانه مشکی از دو بخش تشکیل شده که یک بخش آن مربوط به دوره صفویه می‌شود و بخشی دیگر که دارای معماری قاجاری است این فعال میراث‌فرهنگی می‌گوید: این خانه با داشتن اتاق عروس در طبقه فوقانی‌اش یکی از بناهای منحصر به‌فرد اصفهان محسوب می‌شود که درحال‌حاضر بیش...