بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معماری شبانه

اجرایی شدن طرح شب های زنده در رشت

اجرایی شدن طرح شب های زنده در رشت

مستقیم را ندارند، از دیگر مزایای اجرای این طرح است. وی درباره اقدامات اولیه برای اجرای طرح شب های زنده در رشت اظهار کرد: مکان گزینی و انتخاب محورهای گردشگری برای اجرا و ساماندهی مشاغل، توج به معماری شبانه و استفاده از قابلیت نور و نورپردازی، تامین روشنایی فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی، اماکن عمومی و انتخاب تعدادی از کسبه شهر شب برای اداره و نظارت...