رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرق فلز همدان

معرق فلز
هنر معرق روی فلز، یکی از رشته های پرپیشینه صنایع دستی ایران است که در کشور از جمله استان همدان جایگاه و قدمتی ویژه دارد. این هنر در ابتدا تلفیقی ...