بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی کورائیم

کورائیم

کورائیم

استان اردبیل, کورائیم

جمعیت شهر کورائیم طبق سرشماره سال ۸۵ مطابق نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تعداد ۱۰۳۷ نفر می باشد شهر کورائیم مرکز بخش کورائیم بوده که مطابق تقسیمات کشوری دارای سه دهستان مهماندوست یورتچی غربی می اشد که به علت کثرت روستاها که حدود ۷۰ روستا می باشد و پراکندگی آنها امورات دهستان […]