بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی کلارآباد

کلارآباد

کلارآباد

استان مازندران, کلارآباد

کِلارآباد یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش عباس‌آباد شهرستان تنکابن است. گروه اول که جمعیت اصلی کلارآباد را تقریبا” به دسته تشکیل می‌دهند که در سه محله جدا از هم و با فاصله خیلی کم از هم زندگی می‌کنند که امروزه اکثرا” با هم نسبت فامیلی دارند. در مرکز اصلی […]