رزرو هتل فضاگشت

معرفی چیق بافی

چیغ بافی ( چیق بافی )
چادرنشینان برای استراحت خود و داشتن سرپناه از چادری استفاده می کنند که سقف آن معمولاً از موی بز است و توسط خود عشایر بافته می شود. دیواره آن را ...