بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی هیر

هیر

هیر

استان اردبیل, هیر

بخش هیر در منطقه فولادلو و در جنوب شرقی شهرستان اردبیل قرار گرفته است و در مرکز آن شهر هیر قرار گرفته است که شامل ۳ دهستان فولادلوی شمالی،فولادلوی جنوبی و هیر میباشد. بنابر شمارش مرکز آمار ایران جمعیت شهر هیر در سال ۱۳۷۵ حدودا ۲۴ هرار نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ هیر به […]