بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی نظرکهریزی

نظرکهریزی

نظرکهریزی

استان آذربایجان شرقی, نظرکهریزی

جمعیت : ۱۲۶۹ کد تلفن : ۴۲۴ نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱,۸۸۷ نفر بوده است این شهر در سال ۱۳۸۳ با ارتقاء روستای نظر کهریزی به شهر، تأسیس شده‌است.