رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی مرداب کندوچال

مرداب کندوچال
مرداب کندوچال در میان جنگل انبوه فین چالوس قرار گرفته است. این تالاب یک هکتار وسعت و حدود ۴ تا ۵ متر عمق دارد. آب این مرداب از چشمه‌های اطراف ...