بلیط هواپیما سوئیت تبریز

معرفی فارسان

فارسان

فارسان

استان چهارمحال وبختیاری, فارسان

فارسان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. شهر فارسان با حدود ۲۸۰۰۰نفر جمعیت (برآورد ۱۳۸۷خ) مرکز شهرستان فارسان است. این شهرستان با ۸۲,۳۰۳ نفر جمعیت (آمار ۱۳۸۳خ) دراستان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته‌است. آمار جمعیت شهر فارسان: ۱۳۶۴ تعداد ۱۴۹۳۸ نفر. ۱۳۶۹ تعداد ۱۸۴۲۸ نفر. ۱۳۷۴ تعداد ۲۰۰۹۷ نفر. ۱۳۸۴ تعداد ۲۵۸۶۳ نفر […]