رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی صنایع دستی استان کرمانشاه

گیوه بافی
گیوه نوعی پاپوش ویژه مردان روستایی و از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است. در استان مرکزی تولید گیوه در مناطق سنجان و وفس رواج دارد. همه مراحل تولید ...