رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی صنایع دستی استان قزوین

آجرکاری
هنر چیدن آجر با استفاده از نقوش هندسی به منظور عرضه نماهای تزیینی متناسب و گریز از یکنواختی در نما را، آجر کاری می نامند. در معماری ایرانی، آجر تنها ...