رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی شهر گز

گز
موقعیت جغرافیایی شهر تاریخی گز در دشت نسبتاً مسطحی قرار گرفته، که فاقد عوارض طبیعی است این شهر به فاصله 18 کیلو متری شمال اصفهان و کنار اتوبان جدید اصفهان ...