رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی شهر کهریزک

شهر کهریزک

شهر کهریزک

استان تهران, کهریزک

کهریزک بعنوان یکی از قدیمترین نقاط مسکونی در پهنه کشور ایران شناخته می شود . وجود تپه های باستانی و اشارات زیاد نوشته های تاریخی به ری و اطراف آن موید این امر می باشد که یکی از قدیمی ترین نقاط سکونت انسان در کشور ایران این منطقه بوده است. دلیل دیگراین نظریه زمینهای کشاورزی […]